آمار

تعداد نشریات44
تعداد شماره‌ها114
تعداد مقالات960
تعداد مشاهده مقاله88,902
تعداد دریافت فایل اصل مقاله69,057

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

براساس بند ۱ ماده ۲ ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» - که در این دستورالعمل بهاختصار «کمیته ناظر» نامیده می‌شود - زیر نظر «شورای فرهنگی دانشگاه» تشکیل می‌شود.

 

ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:

- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)
- نماینده تام‌الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
- یک حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه
- سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
- مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)
- سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علی‌البدل محسوب می‌شود.

 

وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:

- بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم این دستورالعمل
- نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم
- رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق بخش ۶ این دستورالعمل
- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، مصوبات و شیوه‌نامه‌های شورای مرکزی ناظر
- بررسی و ارسال گزارش دو ماهانه عملکرد نشریات دانشگاه به شورای مرکزی ناظر
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و سایر عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر